Skip to content
erotikk-bransjen-1280

Flere viktige søkeord for erotikk-bransjen domineres nå av andre i Google-søk, og handelslekkasjen til andre bransjer må være merkbar. Hvor stor konkurransekraft har bransjen for å håndtere endringene som pågår?

Hvert år får page.no en rapport som inneholder statistikk og data som er relevant for alle temaene vi fokuserer på. Fordi den erotiske industrien ofte er et tema i saker hos oss, har vi valgt å ta med data fra denne bransjen også. For første gang offentliggjør vi en del av disse dataene, og de burde ha en viss interesse for de ulike butikkaktørene.

Det er et problem for erotikk-bransjen at andre bransjer dominerer mange søkeord i Google-søk

Womanizer-trend

Fig. 1. Søkeutvikling for uttrykket Womanizer

Womanizer har fått en del oppmerksomhet og utviklingen i Google-søk er ganske formidabel, slik figur 1 viser. Imidlertid viser figur 2 at det er andre enn tradisjonelle nettbutikker med fokus på erotikk som dominerer dette søkeordet. 

Samme situasjon gjelder for flere bransjeviktige søkeord, hvilket betyr at det skjer en betydelig handelslekkasje fra den tradisjonelle erotikk-bransjen til andre.

Denne saken ser på bransjens konkurransekraft, og konsekvensene av manglende fokus på faktorer som opprettholder denne.

SERP Womanizer

Fig. 2. Slik fordeler søkeresultatet seg i et Google-søk med ordet Womanizer. Kun 2 av 10 på Googles første resultatside er tilknyttet erotikk bransjen.

page69.no bruker ButlerX-rapporten for å forbedre vår digitale konkurransekraft. I år deler vi relevant innsikt med erotikk-bransjen

På bestilling fra page69.no.leverer dindigitalebutler.no en omfattende rapport for konkurranseforhold i magasinbransjen  ButlerX-rapporten viser hvilke nettsteder som dominerer viktige søkeord, nettstedenes digitale styrke, samt hva slags posisjonsmuligheter page69.no har for de ulike søkeordene ut ifra vårt ståsted her og nå.

ButlerX-rapporten viser for eksempel hvilke nettsteder som linker til nettstedene som er tatt med i undersøkelsen (backlinks), hvor mye estimert trafikk hver enkelt konkurrent har, hvor mange søkeord de har posisjonert i henholdsvis 1.-3., 4.-10., og fra 11. plass og bakover, samt deres konkurranseevne på søkeordsnivå.

Og det er særlig konkurranseforhold på søkeordsnivå som er viktig for oss, for denne informasjonen gjør at vi kan avklare om det er verdt å investere tid og ressurser i SEO-prosesser for å posisjonere enkelt-søkeord bedre. Dersom det eksempelvis er stor konkurranse om posisjoner for et bestemt søkeord, vil rapporten gi oss en pekepinn på hva slags ambisjon det er realistisk for oss å ha når det gjelder synlighet i Google-søk, og dette gjør at vi kan forvalte tiden vi bruker på optimalisering på en smart måte.

Hvor god konkurransekraft har butikkene i erotikk-bransjen?

Ofte er det slik at det er få, men sterke aktører som dominerer Google-søk for mange viktige søkeord i en bransje. Her skiller bransjen for erotikk seg litt fra mange andre bransjer ved at det er flere relativt sterke nettbutikker målt i domain ranking (domene styrke, DR). Først litt om hvordan dataene som presenteres nedenfor kan leses:

UR representerer en enkelt nettsides konkurranseevne, og for alle illustrasjoner nedenfor er det forsiden som er målt – men hver enkelt side på alle nettsteder har sin egen UR-verdi. UR står for URL-rating og verdien mellom 0-100 baseres på antall linker til en gitt side (interne og eksterne linker), men også DR-verdien påvirker UR positivt. En høy UR-verdi har vist seg å korrelere godt med Google-ranking (posisjonering i Google-søk).

Domain ranking er en verdi mellom 0-100 som viser hele domenets styrke og baserer seg på det totale antall eksterne linker (backlinks) til nettstedet. Hver gang det linkes fra et til et annet nettsted, overføres det noe DR-verdi til mottager. Hvor mye avhenger av flere faktorer, og kvaliteten/relevansen mellom de to nettstedene har også betydning når man arbeider strategisk med å skape linkerelasjoner. Ofte vil nettsteder med høy DR-verdi ha stor konkurransekraft når også andre faktorer knyttet til innholdsmengde, relevanse, kvalitet og optimalisering er på plass.

Backlinks er innkommende linker fra andre nettsteder. Et enkelt nettsted kan ha en eller tusenvis av linker til et annet nettsted, og Referring domains viser hvor mange nettsteder som linker til nettstedet som analyseres. I den første illustrasjonen, erotikknett, er det altså litt over 1.000 (1.09K) nettsteder som linker til dem, og disse har samlet sett 129.000 linker til nettstedet.

Organic keyword viser hvor mange søkeord et nettsted rangerer for i Google-søk på tvers av land. Nettbutikker som opererer i Norge vil ha majoriteten av søkeordene knyttet til søk i Norge. Tallet er ikke nødvendigvis 100% korrekt, da det ikke kan garanteres at det ikke er søkeordsvarianter som ennå ikke er fanget opp og innlemmet i den enorme søkeordsbasen rapporten henter sine data fra. 

Organic traffic er et estimert/kalkulert trafikkvolum fra Google-søk til nettstedet. Dette er altså ikke nøyaktige trafikktall, men vil i en analyse som denne gi god innsikt i størrelsesforhold i bransjen, samt mellom enkelt-aktører.

Illustrasjonene nedenfor er sortert etter DR-verdi, fra størst til minst. Oversikten viser langt fra alle nettbutikkene, kun de vi kan se har en minimumsverdi for DR. Dersom noen er utelatt og som burde vært med, kan vi kontaktes for å se om vi kan rette opp i dette.

Erotikknett.no

Erotikknett

Crazylove.no

Crazylove

Sinful.no

Sinful

Utengrense.com

Utengrense

Kondomeriet.no

dashboard-kondomeriet-3-no

Vuxen.no

Vuxen

Nytelse.no

Nytelse

Cupido.no

Cupido

Erotikk1.no

Erotikk1

Belugi.no

Belugi

Amor.no

Amor

Club4shop.no

Club4shop

Orion-erotikk.no

Orion erotikk

Ouioui.no

Ouioui

Duoshop.no

dashboard-duoshop-no

Lillefrekke.no

Lillefrekke

Nyevibber.no

Nyevibber

Cpunktet.no

Cpunktet

Sengekos.no

Sengekos

Gledeseksperten.no

Gledeseksperten

Fig. 3. Verdiene gir et innblikk i den digitale konkurransekraften hos hver enkelt butikk.

Det er flere av nettbutikkene i listen over som har god konkurransekraft, men dette er en relativ evne som må sees i forhold til markedets aktører uansett hvilken bransje man tilhører. Derfor må vi sidestille noen av aktørene for å se på faktorer som har betydning for posisjonering i Google-søk. I figur 4 nedenfor sammenlignes først 5 av nettbutikkene fra erotikk bransjen med de sterkeste DR verdiene, og i figur 5 sammenlignes erotikknett.no med noen av de eksterne nettbutikkene som dominerer ord som sexleketøy.

Comparison bransje
Fig. 4. Bransjeaktører sammenlignes. Verdiene gir et godt innblikk i forskjellene når backlinks-data og antall sider på nettstedene sammenlignes.

Figur 4 viser viktige data som kan forklare konkurransekraft internt i erotikk bransjen. Særlig antall sider på et nettsted og backlinks har betydning for å opparbeide seg konkurransekraft over tid, men selvsagt er det også flere andre faktorer som er involvert når Google velger rekkefølgen på søkeresultatsiden.

Comparison outsiders

Fig. 5. En bransjeaktør, erotikknett.no, sammenlignes med nettbutikker utenfor erotikk bransjen for å se hvordan konkurranseevnen kan måle seg mot noen av bransjens sterke utfordrere.

Til tross for at erotikk bransjens sterkeste aktører har god digital konkurransekraft, viser figur 5 at «invaderende» nettbutikker har enda større konkurransekraft. Utenforstående konkurrenters vesentlig høyere antall nettsider (crawled pages) og backlinks har en hel del å si for det som skjer i bransjen. Deres høye DR-verdier påvirker også UR-verdiene på deres sider i større grad enn hos nettbutikkene i erotikk bransjen.

Trafikkbasert sortering

Fig. 6 viser de utvalgte nettbutikkene sortert på kalkulert trafikkvolum fra Google-søk.

Figur 6 viser de utvalgte nettstedene sortert på trafikk, fra mest til minst. Nettsteder med mye trafikk har som regel også mange søkeord i topp 1.-3. posisjon, samt også i 4.-10. posisjon. At et nettsted rangerer høyt for mange søkeord i Google-søk, har ofte sammenheng med en større innholdsproduksjon enn det konkurrentene har. 

Det understrekes at trafikkvolumtallene i figur 6 ikke viser reellt organisk trafikkvolum, kun kalkulert trafikk fra Google-søk. Forstå derfor tallene som relative forskjeller mellom de enkelte aktørene.

Utfordrer-bransjene er ikke gode på erotikk - enn så lenge!

Frem til 2015/16 var søkeresultater knyttet til sexleketøy dominert av butikker med fokus på erotikk når man gjorde Google-søk. Nå ser vi at en rekke ulike nettsteder med en varehus-aktig strategi også inkluderer erotikk i deres sortiment, og lykkes med å bli synlig for dette i Google-søk. De vil ha en del av kaka til en industri som omsetter for godt over 200 millioner. Som noviser innen erotikk er det foreløpig en forsiktig satsing med et relativt begrenset utvalg som foregår.

Det at kjente nettsteder nå også satser på erotikk, betyr ikke samtidig at de kan bransjen og kan sammenlignes med erotikk-bransjens kompetanse. De vil være nybegynnere en tid, men lykkes de med strategien og får fotfeste vil de utvilsomt ta markedsandeler.

CDON.no, luxplus.no, lyko.no, med24.no, teknikmagasinet.no og nelly.com er eksempler på nettbutikker som satser på erotikk. Figur 7 og 8 viser hhv. hvilke virksomheter Google velger å vise i de 10 første posisjonene når det søkes med ordet sexleketøy og vibrator. At søkeresultatet for sentrale søkeord som dette nå domineres av andre enn erotikk-bransjen burde bekymre. Både på grunn av fremtidens økonomi men også fordi det er andre enn bransjen selv som etterhvert kanskje vil sette premissene for mye av utviklingen.

Foreløpig er det vanskelig å si uten en dypere analyse og samtaler med bransjen selv, hvordan paradigmeskiftet påvirker. Kondomeriet har de senere årene hatt en jevn økning i omsetning, og omsatte i 2019 for 138 millioner. Om dette tallet kunne vært enda høyere dersom nye aktører ikke hadde hatt sin inntreden er umulig å spekulere i, men så det er kanskje ikke de aller sterkeste som vil merke bransjeendringene først eller mest. Effektene vil sannsynligvis først merkes hos de mindre butikkene og de som ikke har fysiske butikker.

Så langt er det ikke spesielt spennende å besøke sexleketøy-kategorien hos bransjeutfordrerne, det er lite erotisk atmosfære å spore for å si det slik. Spørsmålet er om dette er viktig for den nye generasjonen med kunder. Når handelspunktene for erotiske produkter blir litt som å kjøpe melk og brød betyr det at kjøpsvaner er i endring. Da kan det bli et større problem for erotikk-bransjen.

Vil nye konkurrenter utvikle markedet og skape økt sosial aksept for erotiske produkter i et enda bredere lag i befolkningen?

Varehus-mentaliteten kom på 80-tallet og fikk alle i store byer til å svikte de små kjøpmennene. Alt på ett sted og under samme tak, større utvalg, og gratis parkering, er kort oppsummert grunnene til at varehusene over natten ble en suksess. De var dessuten nærmest å betrakte som underholdende å rusle rundt på med hele familien på slep. Og i løpet av handlerunden kunne man dessuten fylle magen med fast- eller slow-food, og slippe stresset med å lage middag når man kom hjem. 

Vi vennet oss raskt til at merkevarer like gjerne kan handles hos store varehus, som representerer mange titalls ulike produktkategorier og bransjer under ett. Spesialiserte varehus som Elkjøp og Power er eksempler på hvordan kapitalkrefter omdefinerer et segment som elektronikk, og tilbyr alt mulig innenfor denne kategorien. Det samme skjedde hos store nettbutikker som komplett.no, og nå ser vi altså at stadig flere nettbutikker som samler mange ulike produktgrupper under et digitalt tak påvirker folks handlevaner.

Hva kan vi vente i fremtiden? 

I følge rapporten antas det at nye aktører vil være selektive i produktutvalget, og fortrinnsvis ha det som betegnes som moderne produkter i sortimentet. En mer populistisk tilnærming til produktutvalg kanskje, der hovedfokus blir på de mest kjente og mest populære produktene. Dette vil kanskje også bidra til at disse nettbutikkene også omgår de vanligste fordommene når produkter mange oppfatter som vulgære ikke finnes i sortimentet. Samtidig kan en slik strategi også marinere markedet til å få en positiv oppmerksomhet i et større marked, og på den måten altså bidra til en utvidelse av markedet. 

Din Digitale Butler tror det er et viktig poeng i det hele, å få kunder til å se på erotiske produkter som like normalt som alt annet vi kjøper for å ha et bra liv. Og der vil nok kommende generasjoner fortsette å åpne opp markedet, men rapporten antar samtidig at mye av salget vil foregå via digitale handelspunkter der kundene handler andre ting også, og som oppfattes som kulere og hippere og mer i stil med en ung kundegruppes image.

Andre aktører kommer sannsynligvis til å profesjonalisere seg ved å øke produktkunnskap om sexleketøy og videreutvikle sine arenaer der slike produkter selges. I dag er de faktisk ikke gode i det hele tatt på sexleketøy som kategori. Utvalget er dessuten dårlig hos de vi har kikket nærmere på, noe som tyder på at de prøver seg frem i en ny bransje.

Men utfordrerne vil bidra til at forbrukere venner seg til å finne sexleketøy blant make-up, skjønnhetsprodukter, elektronikk, spill og masse annet, og på den måten gjør de en jobb særlig Kondomeriet har stått på barrikadene for, en normalisering av sex, sexleketøy, erotikk, og sunn seksualitet. Man kan på en måte si at de nye handelspunktene, utnytter alt arbeidet bransjen har lagt ned i få en større sosial aksept for bransje og produkter. De hopper på et tog som allerede har god fart.

Kanskje vil mange i bransjen tape på utviklingen som skjer, de små butikkene mye mer enn de sterkeste. Men også de sterke må sørge for å toppe teamet som skal jobbe med synlighet i Google-søk, konverteringsevner og merkevarestyrke. Samtidig, som nevnt, kan det også være at markedet utvikles og blir større, spørsmålet er hvem som vinner mest på dette. De som faktisk utvider markedet, eller erotikk bransjen.

Den samme tendensen pågår internasjonalt

Fig. 7 viser at det er helt andre enn de store og kjente erotiske butikkene som dukker opp øverst i Google-søk.

SERP Sex Toys UKDindigitalebutler.no peker på at den samme tendensen pågår både i både england og USA (andre land er ikke analysert i denne rapporten), der helt andre aktører enn erotikk bransjen dominerer resultatsiden for søk med ordene sex toys, vibrator og dildo. Store kvinnemagasiner og varehus-konsepter som Amazon.com, Walmarth og superdrug.com dominerer søkene.

Dette er en bekreftelse på at bransjen er i endring, men det er også interessant fordi denne endringen tydeligvis skjer i flere land samtidig. Det kan ikke oppfattes på andre måter enn at det pågår en svært synlig liberalisering i befolkningen i flere land innenfor et tema som alltid har vært befengt med fordommer og tabuer.

Din Digitale Butler peker på at det ikke er gjort en dypere analyse av utviklingen som selvsagt har pågått over flere år, men sier at det ble gjort lignende analyser i 2012, 2013,og 2014, som da viste en helt annen situasjon i Google-søkene.

Kan erotikk-bransjen vinne tilbake søkeposisjoner for "tapte" søkeord?

Det spørs, i følge rapporten fra dindigitalebutler.no. Det er sannsynligvis for sent å vinne tilbake topp-posisjoner for ord som sexleketøy og vibrator, fordi de nye konkurrentene allerede har stor konkurransekraft som ikke vil bli mindre, heller større, fordi de alltid er i utvikling i eksisterende og nye markeder. De har også økonomi til å kjøre store kampanjer i alle kanaler dersom de ser det formålstjenelig.

Det er i figurene 8 og 9 nedenfor, vist hvordan utenforstående aktører i kraft av sin digitale styrke opparbeidet over flere år, har klart å etablere seg også i kategorien sexleketøy og vibrator. Deres styrke har vært å produsere stadig nytt innhold og å seg sikre backlinks som styrker DR som igjen også bidrar til å styrke UR. En stadig økende synlighet har gir dem et økende organisk trafikkvolum, som igjen bidrar til flere backlinks, større DR og UR – det er en selvforsterkende syklus som bare vil øke med tid og målrettet arbeid fra disse aktørene.

Erotikk-bransjen har ikke i stor nok grad innsett hva slags tiltak som skal til for å styrke sin digitale tilstedeværelse. Og når enkelt-aktører i bransjen produserer innhold, er det flere som satser på innhold som ikke er direkte relevant, f.eks noveller, og som ikke optimaliserer innholdet som betyr at store mengder av innholdet på nettstedet egentlig ikke har så stor verdi. Det kan synes som om flere har agert på informasjon som sier at innhold og backlinks er bra, men som samtidig ikke forstår hvordan innholdet må utvikles og optimaliseres for å få en faktisk effekt.

Det er flere forhold som sannsynligvis kan forklare hvorfor enkelt-aktører i bransjen sakker etter i konkurransen med utenforstående nettbutikker. Disse forholdene vil samtidig forklare områder som bør få et profesjonelt fokus for å vinne tilbake viktige søkeord:

  • Manglende eller SEO-arbeid med lav kvalitet på nettstedet.
  • Lav kvalitet på snippets.
  • For dårlig relevans mellom søkets hensikt og innholdssider.
  • Liten innholdsproduksjon.
  • Dårlig sidestrukturering.
  • Liten eller ingen relevanse mellom refererende domener som linker til seg (backlinks) og nettstedet.
  • Dårlig teknisk SEO.
  • Minimal kreativ utvikling – «alle» i bransjen er like.

Flere nettsteder har en relativt høy DR-verdi fordi de har mange backlinks. Mange backlinks bidrar til høy DR, men når vi ser på hva slags backlinks som peker til enkelte aktører i bransjen, er det tydelig at flere lener seg på linkenettverk fordi man vet at backlinks er viktig. 

Dersom backlinks for det meste er utenlandske og urelevante linker vil de ikke generere trafikk og man får heller ikke de positive synergiene som ofte oppstår som følge av å ha sterke backlinks. Backlinks bør erverves basert på en strategi der målet også er at linkene skal gi relevant trafikk og flere kunder.

På den andre siden, jobber nettsteder som har høy DR-verdi/lite trafikk med profesjonell optimalisering, vil disse nettbutikkene kunne bli sterkere i bransjen og øke sine markedsandeler

SERP sextoys

Fig. 8 viser at det er andre enn erotikk bransjen som dominerer et viktig bransjesøkeord som sexleketøy.

SERP vibrator

Fig. 9 viser at det er andre enn erotikk bransjen som dominerer et viktig bransjesøkeord som vibrator.

SERP-dildo

Fig. 10 viser at det fremdeles er erotikk bransjen som dominerer et viktig bransjesøkeord som dildo.

Endringene vil kreve raske tilpasninger

Når vi ser tallene og en tydelig tendens i endring av handlemønster, såvel som en større sosial aksept for erotiske produkter i befolkningen, er det all grunn for erotikk bransjen å ta situasjonen på alvor og å være pro-aktive, dersom de skal eie bransjen i fremtiden.

Vi håper denne lille bransjeinnsikten var spennende lesing, og henviser til dindigtalebutler.no for ytterligere informasjon eller bistand.

Facebook

Del gjerne saken på Facebook

page69

Å ta vare på seg selv er et godt utgangspunkt for å leve livet. Når vi er tilfredse i egen kropp og eget liv, kan vi dessuten være en positiv kraft også for verden rundt oss. page69.no inspirerer og formidler kunnskap om seksualitet, seksuell helse, seksuell fitness sex og relasjoner, kink og fetisjisme, samt etablering av parforhold via dating.