Skip to content
Massasje

Massasje - fleksibel, forebyggende og helende behandlingsform for muskler og ledd.

Massasje er en av de eldste behandlingsformene vi kjenner, og som gjennom historien har utviklet en lang rekke avarter og varianter designet for spesifikke hensikter. Generelt har det svært god effekt på menneskets sinn, og benyttes i stor grad også innenfor forebyggende, lindrende og helende helsearbeid.

Facebook

Del gjerne saken med andre i dine sosiale nettverk.

Massasjens deilige og helende verden

Listen med positive effekter massasjebehandling kan ha er lang. Effekter som også er vitenskapelig dokumentert.

Det grunnleggende i metoden er berøring. Det har i seg selv en avslappende og beroligende effekt på oss mennesker. Hudkontakt er livsviktig for vår mentale tilstand helt fra fødsel.

Denne saken gir et godt innblikk i historie, hvem som praktiserer, hva slags effekter behandling har, når massasje ikke er egnet som behandling, samt at vi beskriver flere ulike massasjeformer.

Historie

Kanskje fra Kina - kanskje så mye som en 5000 år gammel behandlingsform

Det er usikkert for oss hvem som egentlig oppfant denne behandlingsformen. Vi vet at den har eksistert i flere tusen år, kanskje så mye som 5000 år.

Det var i Kina den første boken om temaet ble skrevet. Boken heter Huangdi Neijing og er en stor samling omtaler av ulike behandlinger og medisinresepter. Der beskrives det hvordan muskler og ledd ble gnidd og skrubbet for å lindre smerte og stress.

Massasjeteknikker vies 30 kapitler i boken, teknikker som lever den dag i dag. Det er kinesiske Huangdi Neijing som er opprinnelsen til både thai- og balinesisk massasje. Disse to teknikkene skal ha eksistert i over 2000 år. Det skulle ta lang tid før det ble dokumentert at metoden som behandlingsform dukket opp i andre land.

Det sies at Ayurvedisk massasje ble omtalt i skrifts form ca 300 år før vår tidsregning. Gamle dokumenter i India viser til at teknikkene ble praktisert lenge før de faktisk ble skrevet om.

Ayurveda kommer fra India og skal være blant de eldste holistiske medisinske system datert til mellom 5000 og 7000 år tilbake i tid. Ayurveda betyr kunnskap om livet. Målet er å bevare og forbedre vital energi i mennesket og derved legge grunnlaget for et langt og sunt liv.

Det er usikkert når behandlingsformen kom til Europa. Både vikinger og romere har praktisert varianter, men ikke som en medisinsk behandling slik kineserne gjorde.

Hvem utfører massasje

Fysioterapeuter, naprapater, manuellterapeuter, helsecoacher og massasjeterapeuter - profesjonelle og høyt utdannede fagpersoner

Når psykiske og fysiske plager og/eller smerter skal behandles, bør behandling utføres av fagpersoner som har utdanning og kompetanse innen relevant felt.

En fysioterapeut er et eksempel på en slik autorisert helseperson. Fysioterapeuter har solid forståelse for menneskelig anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling. Sentralt i behandlingen hos en fysioterapeut, står kunnskap om hvordan sosiale, fysiske og psykiske faktorer kan influere på funksjonsnedsettelse, sykdom og smerte.

En fysioterapeut kan bruke en rekke ulike behandlingsmuligheter avhengig av behovet. Det kan være tøyninger, manipulasjon, triggerpunktbehandling eller massasje – evt. andre tiltak. Les mer om fysioterapi hos en av Oslos dyktige helseklinikker her.

En naprapat ser kroppen som en helhet og har ekspertise på muskel og leddplager. Naprapaten bruker både sykdomshistorikk og ortopediske tester for å finne årsakene til plager. Les mer om naprapatens fokus her.

7 år tar det å utdanne seg til en profesjonell manuellterapeut. Fagpersonens fokus er å diagnostisere og behandle skader og smerter i muskel og skjelettsystemet. All behandling her er som hos de foregående, basert på vitenskaplig dokumenterte metoder. Mer om manuellterapeuter her.

Massører og massasjeterapeuter

Massør eller massasjeterapeut er ikke en beskyttet tittel. Det betyr i prinsippet at enhver kan starte en virksomhet og bruke titlene uten utdanningen. Det kan gjøre det vanskelig å velge riktig virksomhet dersom man ønsker profesjonell behandling.

Forskjellen på en massør og en massasjeterapeut er lengden på utdanningen, der terapeuten har den lengste. En massør er utdannet innen anatomi, fysiologi, sykdoms- og skadelære. En massør kan muskelsystemet, kan tøye- og funksjonstesting samt har grunnleggende kunnskap om teknikker innen klassisk massasje.

En terapeut kan flere massasjeteknikker og har en bredere faglig utdannelse innen medisin.

Man kan også søke etter massører på sidene til Norges Massasjeforbund. Da sikres tilgang til kvalifiserte massører. Hos disse er det vanlig å fylle ut et skjema om helsetilstanden din slik at behandlingen kan tilpasses kundens behov.

Informasjon om hvilke krav som stilles til medlemsbedrifter finnes hos Norges Massasjeforbund.

Hva er massasje gunstig for?

En profesjonell behandlingsform for mange tilstander

Massasje er en av verdens eldste behandlingsformer og er en effektiv behandling for mange ulike plager og medisinske tilstander. I tillegg er metoden også ypperlig som behandlingsform for velvære og stressreduksjon.
 
Behandling bidrar til økt blodsirkulasjon som er viktig for alle kroppens funksjoner. Gjennom behandlingen får cellene tilgang til næring, oksygen og hormoner. Dessuten vil avfallsstoffene raskere fjernes, og muskler oppnår økt smidighet og elastisitet. I tillegg øker lymfesirkulasjonen.
 

Behandlingen styrker også immunforsvaret og påvirker det som kalles den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet. Lykkehormonet oxytocin frigjøres – en substans som gir ro, et lavere blodtrykk og som reduserer stress.

Konkret brukes behandlingen:

 • Mot smerter
 • Mot betennelsestilstander
 • Mot stress
 • Mot mental og fysisk utmattelse
 • Ved nedsatt fleksibilitet
 • Ved muskelspasmer og kramper
 • Ved sårhet i muskulatur
 • Ved nedsatt blod- og væskesirkulasjon
 • Ved treg fordøyelse
 • For å forbedre hudens utseende
 • Mot hodepine og slitne øyne
 • Mot søvnproblemer
 • Etter skade eller inngrep
 • Mot mildt eller forhøyet blodtrykk
 • Som en del av et restitusjonsopplegg
 • For å bidra til økt velvære, trivsel og kontroll over eget liv
Ovennevnte er tilstander som behandles hos profesjonelle. I  tillegg har metoden også en lang historie som et instrument for å skape velvære og seksuell lyst.

Andre effekter

I tillegg til behandling for plager og smerter som f.eks muskelspenninger, har behandlingsformen mange andre effekter.

 • Økt metabolisme, som handler om kroppens forbrenning av næring, som igjen sikrer energi og stoffer for at kroppen skal fungere optimalt.
 • Massasje kan stimulere restitusjon etter tung fysisk belastning (f.eks innen idrett), etter skade eller kirurgiske inngrep. Enkelte massasjeteknikker kan bidra til reduksjon av arrvev.
 • Økt mobilitet i ledd.
 • Redusert smerte som følge av muskelspenninger og krampe.
 • Økt sirkulasjon i lymfesystem og blodbaner.
 • Kan opprettholde og også styrke hudens funksjon som følge av økt blodsirkulasjon og næringstilførsel.
 • Antall hvite blodceller av typen lymfocytter øker. Lymfocytter leter etter skadelige stoffer og inntrengere og har derfor betydning for vårt immunforsvar.
Ulike smertetilstander kan lindres gjennom gode teknikker, og enkelte smerter relatert til muskelplager kan kureres helt. Betennelse i senefester kan eksempelvis være forårsaket av spenninger i muskulaturen og kan ha strålende smerte til andre områder.
 
Slike betennelsestilstander skal ikke behandles direkte på området med aktiv betennelse. Da behandles kroppen via triggerpunkter på andre og relaterte områder. Ofte er betennelse i sener sekundært til spenning i muskulaturen.
massasje-752x480px.jpg

Tilstander der metoden ikke skal benyttes som behandlingsform

Helsetilstander som tilsier at behandlingsformen helt eller delvis unngås

Massører opererer med noe som kalles kontraindikasjoner. Dette er tilstander som helt eller delvis er uforenelig med behandlingsformen.

En absolutt kontraindikasjon betyr at metoden overhodet ikke skal benyttes som behandling. Regionale eller delvise kontraindikasjoner betyr at massasje kun bør gjøres på enkelte områder. Det er alltid kundens helsetilstand og eventuelle bruk av medikamenter som avgjør grad av kontraindikasjon.

For kunder som bruker blodfortynnende eller smertestillende medisiner er metoden ikke en aktuell behandlingsform. Likeledes dersom kunden er under legebehandling for en alvorlig tilstand, bør kunden avklare med sin lege om behandlingsformen er tilrådelig.

Metoden skal for eksempel absolutt ikke brukes (ikke nødvendigvis uttømmende opplisting – konsulter alltid lege før behandling dersom man har plager og er usikker):

 • Ved smittsomme sykdommer. Dette gjelder også ved forkjølelse og influensa.
 • Dersom kunden har feber
 • Ved alvorlig osteoporose
 • Ved høyt blodtrykk – lege må konsulteres i forkant
 • Kort tid etter en operasjon – lege må konsulteres i forkant
 • Etter blodpropp – lege må konsulteres
 • Ved graviditet i første trimester – lege må konsulteres i forkant
 • Ved kreft – lege må konsulteres

Så finnes det tilstander som tilsier at metoden skal unngås på steder knyttet til visse plage (ikke nødvendigvis uttømmende opplisting – konsulter alltid lege før massasjebehandling dersom man har plager og er usikker):

 • På blåmerker
 • På sår, eksemer, smittsomme tilstander, på områder med inflammasjon, ødemer og hematomer
 • På åreknuter
 • På steder med leddbetennelse
 • I områder der det perifere nervesystem har hatt nedbryting som følge av bakenforliggende sykdommer
 • Ved alvorlig skoliose
Generelt anbefales det konsultasjon hos lege før massasje utføres når man har helseplager og smertetilstander. En godkjent massør skal kjenne til når metoden kan og ikke kan brukes som behandling, men en samtale med fastlegen er en grei forsikring.

Typer

Klassisk massasje

Den klassiske kan vel sies å være på et overordnet nivå, på den måten at mange andre varianter har sitt utsping i denne. Det er den mest anvendte teknikken i Vesten og ble oppfunnet av svenske Per Henrik Ling på 1800-tallet (derfor kalles det ofte svensk massasje.)

Klassisk skjer på en benk eller en matte på gulvet. Bruk av olje er vanlig, slik at friksjon mellom hender og hud reduseres. Teknikkene omfatter knaing, tromming, stryking, friksjon og vibrering.

Klassisk springer ut fra fysioterapien og fysikalsk behandling. Sykdomsforståelsen skiller seg derfor ikke fra den skolemedisinske. Metoden ses på som en av flere mulige behandlingsformer mot spesifikke plager eller smerter i muskler og skjelett.

Klassisk brukes for å redusere smerte og muskelspenninger, stimulere blod- og lymfesirkulasjonen, regulere hormonbalanse og også for å redusere stress. En definisjon av klassisk kan være; En manipulering av kroppens muskler og bindevev for å normalisere og styrke dens funksjoner.

Idrettsmassasje

idrettsmassasje-752x502px.jpg

Idrettsmassasje brukes både før og etter store fysiske påkjenninger og belastninger, ofte i tilknytning til konkurranser. En slik behandling kan ha som formål å forebygge skader i muskulaturen, løse opp øm og spent muskulatur, samt å redusere restitusjonstid etter den fysiske aktiviteten.

Innen idrettsmassasje brukes flere ulike teknikker som bygger på klassisk. Forskjellen er at det ofte arbeides dypere i muskulaturen, og at det brukes større kraft og intensitet enn ved klassisk. Det betyr at utøveren må tåle en litt hardere behandling enn det man utsettes for under en normal klassisk behandling.

Idrettsmassasje utøves ofte av fysioterapeuter, naprapater, manuellterapeuter og utdannede massører. Disse har den formelle kompetansen og ekspertisen til å kunne utøve en slik behandling.

Thaimassasje

thai-massasje-752x502px.jpg

Thaimassasje har fått et frynsete rykte som følge av prostitusjonen, som er forbundet med Thaimassasje både i Thailand og andre steder i verden. Thaimassasje i seg selv er ikke en seksuell eller sensuell form, men en behandlingsform på lik linje med andre metodevarianter.

Faktisk er det slik at man ved original Thaimassasje beholder klærne på og at behandlingen foregår uten bruk av oljer. Det er lite som er erotisk ved en massasje uten bruk av oljer.

Thaimassasjens opprinnelse er trolig fra India og fra Buddahs tid. Buddhistiske munker adopterte metoden som anvendte den i ulike terapiformer. Senere spredte teknikkene seg fra India til Kina. Der ble det lagt til elementer av Yoga som senere bidro til Thaimassasje slik vi kjenner den idag.

Thaimassasje bygger på tre hovedprinsipper.

 • Triggerpunktbehandling, akupressur – eller akupunktur uten nåler.
 • Yoga.
 • Tankeform som fokuserer på harmoni med naturen.
 
Thaimassasje er godt egnet for å redusere stress og motvirke plager i muskler og skjelett.
 
Hvordan foregår behandlingen?
Tradisjonelt ligger man på en matte på gulvet. Men i Norge og andre vestlige land er bruk av behandlingsbenk vanlig.
 
I asiatiske salonger får man løstsittende klær utdelt. I vestlige land er det vanlig at man gis behandling mer eller mindre avkledt, men hvor man tildekkes med håndklær. Kun området som behandles er nakent. Det er også vanlig at vestlige salonger bruker oljer, i motsetning til de asiatiske salongene.
 
Massøren bruker hender, fingre, knær, føtter og albuer for å aktivere triggerpunktene. Her masseres, strekkes og tøyes kroppen. Tradisjonelt tar en behandling 1-2 timer.

Triggerpunktmassasje

Hva er et triggerpunkt?
Et triggerpunkt er et bestemt sted i muskulaturen man opplever som ømt eller vondt. Årsaken til at man får en slik vondt kan være mange. Det kan opptre som følge av skade, men også av stress eller f.eks ufordelaktige sittestillinger over tid.

Mange omtaler det som muskelknuter som er en litt misvisende betegnelse. Muskler lager ikke knuter, men de kan stramme seg og på den måten oppleves som harde – derav uttrykket muskelknute.
 
Et triggerpunkt som følge av livsstil utvikler seg over tid. For eksempel som følge av feil sittestilling på kontoret. Massasje kan løsne opp og redusere eller helt fjerne smerte. Likevel må selve årsaken til problemet også løses. En terapeut kan gi gode råd.
 
Når er triggerpunktmassasje nyttig?
Triggerpunktmassasje er veldig målrettet og fokuserer kun på problemområdet for å løse opp stive, anspente og ømme områder i muskulaturen og få den til å slappe av. Behandlingen kan fjerne hodepine og nakkesmerter, vondter i korsrygg og øvre del av rygg og skuldre.

Triggerpunktmassasje kan benyttes som behandlingsform alene, men det er også vanlig at den kombineres klassisk eller idrettsmassasje.
 
Fordeler med triggerpunktmassasje
Terapeuten fokuserer utelukkende på et spesifikt problemområde og bruker hele behandlingstiden til dette. Det bidrar til stimulering av blodsirkulasjon og lymfedrenasje, samt til bedre transport av lymfevæske og avfallsstoffer fra dette området og raskere heling.

 

balinesisk-massasje-752x423px.jpg

Balinesisk massasje

Balinesisk massasje er en kroppsmassasje med fokus på helhetlig og dyp bindevevsbehandling. Balinesisk massasje bruker en kombinasjon av milde strekninger, akupressur, refleksologi, samt aromaterapi for å stimulere flyten av blod, oksygen og «Qi» (energi) rundt kroppen din. Målet er å gi deg en følelse av velvære, ro og dyp avslapning.

Balinesisk massasje bruker en rekke teknikker, inkludert hud-rulling, elting og stryking, samt triggerpunkt-stimulering. Massasjen kombineres med aromaer fra essensielle oljer.

Dette er en god behandling for den som har behov for hjelp til å slappe av eller dersom man «føler seg litt flat». Som for andre massasjeformer, vil også denne øke blodsirkulasjonen med de fordeler dette har.

Balinesisk massasje utføres på en benk eller gulvmatte. Aromaterapi utgjør en viktig del av en balinesisk massasje. Bruk av duftende massasjeoljer kan være svært terapeutisk, der duften av de essensielle oljer beroliger ens sinn. Oljens hensikt er også å øke komforten under behandling ved å fjerne friksjon mellom hender og hud.

Balinesiske massasjeteknikker brukes for å berolige skadet vev, samt for å avspenne anstrengt muskulatur og smerter i ledd. En boost til blodsirkulasjonen vil bidra til stressreduksjon. De aromatiske oljer kan bidra til positiv endring av sinnstilstand og gi boost til humøret.

Balinesisk massasje skjer ofte via trykk for å arbeide dypere ned i bindevev og muskler. Det veksles mellom flere teknikker under behandlingen. for å redusere indre spenninger og forbedre blodsirkulasjonen.

Man føler seg avslappet og uthvilt og lukter himmelsk etter en behandling. Har man mulighet til å legge seg ned etter en slik behandling, kan velværefølelsen virkelig omfavne kropp og sinn.
 
Bali er bare en av mange indonesiske øyer. På mange av disse er det utviklet egne varianter av indonesisk massasje. Det har bidratt til å sikre gamle tradisjoner såvel som å kunne behandle plager og helbrede kroppen fysisk og åndelig. Noen eksempler på indonesiske massasjeformer er:
 
 • Sasak massasje
 • Lombok massasje
 • Urat massasje
 • Balinesisk Boreh. En massasje utviklet av ris-bønder for å lindre smerte ved hjelp av en pasta laget av krydderplanter.
 • Javanesisk Lulur ritual (tradisjonelt utført på bruder i forberedelsene til ekteskapet).
Facebook
Twitter

Del gjerne saken med andre i dine sosiale nettverk.

page69

Å ta vare på seg selv er et godt utgangspunkt for å leve livet. Når vi er tilfredse i egen kropp og eget liv, kan vi dessuten være en positiv kraft også for verden rundt oss. page69.no inspirerer og formidler kunnskap om seksualitet, seksuell helse, seksuell fitness sex og relasjoner, kink og fetisjisme, samt etablering av parforhold via dating.