Skip to content

Om oss

Å ta vare på seg selv er et godt utgangspunkt for å leve livet. Når vi er tilfredse i egen kropp og eget liv, kan vi dessuten være en positiv kraft også for verden rundt oss. page69.no inspirerer og formidler kunnskap om alle sider ved vår seksualitet. Seksuell helse, relasjoner, sex & samliv, mental helse, sensualitet og erotikk, reproduktiv helse, rettigheter, seksuell legning, seksuell opplysning, samt samspill og kommunikasjon. Vi ønsker å være inspirerende, inkluderende, kunnskapsformidlende, diskuterende, vågale, litt frekke der det passer, og passe sexy. 

Om page69.no

God seksuell helse påvirker alle sider av menneskers liv

Vår seksualitet er grunnleggende viktig for oss på mange måter. En sunn seksuell helse påvirker hele vårt vesen og også vårt forhold til andre.

Seksualitet er en integrert og sentral del av oss. Det er et grunnbehov som utgjør et aspekt av det å være menneske og som ikke kan skilles fra andre aspekter i livet. Ofte knyttes sex, erotikk, orgasme, samleie og seksuelle handlinger til begrepet seksualitet, men i virkeligheten er dette kun en liten del av det som setter farge på vår personlighet.

Det seksuelle innholdet kan være en del av vår seksualitet, men seksualitet finnes også i energien som får oss til å søke kontakt, nærhet og kjærlighet. Den omfatter vår sensualitet og måten vi uttrykker oss på, i kommunikasjon og adferd med og overfor andre. Hva vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi kler oss, hvordan vi forholder oss til oss selv og til andre gjennom tanker, følelser, handlinger, samspill og kroppslige uttrykk.

WHO og det norske helsedepartementet er opptatt av seksuell helse. I helsedepartementet er det utformet en ny strategi som for første gang samler arbeidet for seksuell helse i en felles strategi. Målgruppen for denne strategien er befolkningen generelt og alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten, i bruker- og interesseorganisasjoner og i politikk og forvaltning. Strategien tar utgangspunkt i at seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser, og at individets handlingskompetanse for å ivareta god seksuell helse bidrar til god livskvalitet og god helse for den enkelte.

page69 ønsker å bidra til å sette sunn seksualitet på dagsorden. Magasinet skal inspirere, formidle faktabasert kunnskap, og underholde. En viss populistisk tilnærming vil vi dyrke, men vårt fokus vil også ha en vitenskaplig tilnærming til temaene vi skriver om der det er relevant og naturlig. 

page69s målgruppe er alle mennesker fordi alle har en egen seksualitet og behov for nærhet, omtanke, omsorg og kjærlighet. Men mange har også behov for kunnskap innen temaene som page69 belyser. Behov for svar på vanskelige spørsmål og behov for informasjon knyttet til bekymringer. page69 ønsker å bidra med interessante, lærerike og innsiktsfulle artikler som kan hjelpe våre lesere til å finne kunnskapen og informasjonen som søkes. Vi ønsker å være inspirert av både det som foregår her til lands, men også internasjonalt.

Mangfold og inkludering

page69.no verdsetter et mangfold av bakgrunner, synspunkter og kulturer. Vi tror på å gi alle like muligheter og samme behandling uavhengig av kjønn, legning og kulturell tilhørighet. Vi verdsetter mennesker for deres unike egenskaper, ferdigheter og bidrag, uavhengig av deres sosioøkonomiske status, kultur, religion, etnisitet, fysiske og mentale evner, seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

Send oss din historie

Vi ville sette stor pris på henvendelser fra lesere som ønsker å bidra med personlige historier. Det behøver ikke være store og omfattende historier, men like gjerne små drypp og synspunkter på opplevelser i livet som er verdt å dele med andre. Morsomt, inspirerende, flotte, hyggelige, varmende og inspirerende historier. Send oss noen linjer på e-post; redaksjonen@page69.no.

Bransjeundersøkelse

page69.no tar stadig i bruk bedre verktøy for å utvikle vår digitale konkurransekraft, for naturlig nok ønsker vi som alle andre magasiner mange lesere. Hvert år bestiller vi en stor bransjerapport som gir oss innsikt i magasinbransjen innen relevante temaer for oss, og i år ba vi også om innsikt i erotikk bransjen som tematisk ofte er knyttet til innhold hos oss. Det vi oppdaget var en bransje under stort press, ved at andre bransjer nå også selger seleketøy og erotiske artikler i sine nettbutikker. CDON.no, teknikmagasinet.no, med24.no, nelly.com, luxplus.no er bare noen få eksempler på nettbutikker som også selger erotikk. Du finner en stor sak om dette i vår artikkel om erotikk – en bransje under press.

page69

Å ta vare på seg selv er et godt utgangspunkt for å leve livet. Når vi er tilfredse i egen kropp og eget liv, kan vi dessuten være en positiv kraft også for verden rundt oss. page69.no inspirerer og formidler kunnskap om seksualitet, seksuell helse, seksuell fitness sex og relasjoner, kink og fetisjisme, samt etablering av parforhold via dating.