Skip to content

Trekant med dama - menn inviterer andre til å ha sex med kona

Trekant med dama. Er trekant veien til forholdets undergang eller ny vår?

Jeg er en mann og har lenge fundert på å invitere en mann til trekant med dama. Det var mange barrierer som måtte brytes, for å la sin kjære ha sex med en annen mann i en trekant. Spørsmålene er mange, blant annet hvorfor. Hvorfor gjøre det i det hele tatt?

Uten modning er man sjanseløs.

Det var en lang modningsprosess å gå fra ideen om å invitere en ekstra mann inn i eget sexliv for å ha trekantsex, til det å starte en aktiv prosess. Det var en prosess som tok lang tid, og som for meg var både grundig og gjennomtenkt. (Les også vår sak om hvordan ha trekant.)

En trekant skaper selvsagt en risiko for et forhold, det ligger i sakens natur. Sjalusi kan fort ødelegge et forhold. 

Man kan miste hverandre, enten ved at hun liker den nye mannen for godt, eller ved at jeg synes det ble vanskelig å fortsette i forholdet i etterkant.

Jeg måtte først kjenne en aksept for at det i det hele tatt skulle være en aktualitet å gjennomføre, deretter se på hvordan jeg kunne minimere risikoen. 

Ikke minst måtte jeg være ærlig ovenfor meg selv, og svare på hvorfor jeg tente på tanken.

På en annen side kan jeg argumentere for at et sexliv kan fungere som et barometer for et forhold. Til tider vil sikkert de fleste oppleve sexlivet som rutinepreget og kjedelig. I perioder er dette greit og naturlig. 

Dersom sexlivet er kjedelig, intetsigende, rutinepreget og lite variert over tid, er det derimot ifølge vår filosofi all grunn til å gjøre noe.

Det er vel akkurat dette gjøre noe mange sliter med. For uansett hva man gjør er det ofte ikke så store nyheter i et sexliv som har vart noen år. 

Og dersom barometeret står på dønn kjedelig over tid, vil kanskje forholdet havarere etterhvert. Jeg har et langt ekteskap bak meg i tidligere tider og vet litt om den saken.

Trekant med dama kan være spennende og berikende på mange måter. Men det er nødvendig med en god modningsprosess før lyster og fantasier omsettes i praktisk handling. Det er to vesens forskjeller.

Hva hvis sexlivet ikke er kjedelig?

Vi hadde ikke noe kjedelig sexliv, og personlig så jeg på sexdating som en spennende utvikling av noe som allerede fungerte godt. Kan sexdating kalles forebyggende aktivitet mot samlivsbrudd?

Jeg tror det. Å forebygge handler om å være aktivt opptatt av å holde ulike sider i et forhold friskt og godt. At vi opprettholder interessen for hverandre på ulike plan. 

Synes man sexlivet er kjedelig, vil jeg tro at det kan smitte over på andre sider av samlivet. 

Og kommer man til et punkt hvor man har gått lei, er det kanskje for sent å skape noe nytt og spennende som kunne blåst nytt liv inn i relasjonen.

Sexdating er selvsagt ingen løsning for alle. Mennesker har ulik grad av sexlyst og tennes av ulike ting, og det finnes mange gode grunner for ikke å ha en eller flere husvenner. 

Sjalusi og frykt for å miste sin partner er kanskje to av de viktigste årsakene.

Hvorfor er trekant med dama eller det å se sin kone ha sex med en annen spennende?

Sex handler om felles nytelse, glede, energi, felles orgasmer og mental friskhet. Nytelsen er noe vi ser frem til og gleder oss til. I et forhold der begge er opptatt av å både gi og ta, oppnår man personlig tilfredsstillelse når man gir den andre nytelse.

For meg er hennes nytelse selve sentrum i sexlivet. Det både gleder og opphisser når hun nyter, og dess sterkere hun nyter dess sterkere blir min egen opplevelse, nytelse og glede. Det motiverer dessuten til å være kreativ og utviklende.

At hun som meg er glad i, opptatt av og glad i god sex, er en nøkkelfaktor og utgangspunktet for mitt lille sexdating-prosjekt. Vi vet så godt at mer sex gir mer lykke, overskudd, nærhet og glede.

Med referanse til sexlivets bølgedaler ser jeg det som en mulig variasjon for å opprettholde gnist og energi. Kan hende det ikke blir noe bra eller at det ikke er noe for oss, men da er det prøvd og vi har blitt både erfaringer og opplevelser rikere.

Sexdating er spennende fordi «jeg» kan bidra til å gi min partner helt nye opplevelser og helt nye måter å få nytelser på. Jeg kan betrakte hennes nytelse gitt av en annen, og vi kan flyte videre på nye opplevelser og erfaringer.

Evolusjonen kan også forklare hvorfor.

Overstående er en innledende forklaring på spenning og opphisselse i å invitere en mann til trekant. Det finnes flere og dypere årsaker til at sex der en mann til er med er spennende.

Menn har i hele vår menneskehistorie tatt seg til rette når det gjelder kvinner. Ur-mannens strategi var å føre sine egne gener videre, og måtte alltid være klar for å ha sex. Likegylding om en annen mann akkurat hadde hatt sex med henne.

Det å betrakte at en kvinne og mann hadde sex skaper opphisselse. Denne opphisselsen gjør at mannen som ser klar til å overta straks den andre hannen var ferdig.

Vi er etterkommere av mennesker som lyktes i å føre genene videre, de som tok seg til rette og hadde sex med flest mulig og så ofte som mulig. Og her ligger den aller dypeste årsaken til spenningen mange menn opplever, i en situasjon der en kvinne har sex med flere menn.

Jeg spør min kone som har god greie på vår evolusjonære historie. Kvinners tenning på sex med flere menn samtidig kan neppe knyttes til vår evolusjonære historie mener hun. Tvert imot. 

Det var neppe fordelaktig for ur-kvinnen å bli tatt av flere menn, siden hun etter en fødsel ikke kunne vite sikkert hvem faren til barnet var. Det betydde for menn at de heller ikke ville være omsorgspersonen for disse barna.

Sex med flere menn. Fortsetter hun, henger sannsynligvis sammen med seksuell frigjøring. Kvinner ser på dette i et nytelsesperspektiv og ikke som følge av evolusjonære årsaker.

Det er store forskjeller på grad av seksuell frigjøring i land og kulturer. Hos oss har det skjedd mye de siste årene, i andre land og kulturer står tiden stille. 

Vi skiller mellom sosialt og påtvunget monogami, styrt av religion og andre samfunnsmekanismer.

Det er like interessant å spørre hvorfor en kvinne synes det er spennende med to menn.

Konsekvensene av å bryte tradisjoner og normene kan være brutale. Særlig i vestlige land har vi klart å frigjøre oss fra slike ovenstyrte normer, og til en viss grad tatt makten, kroppen og seksualiteten i egne hender.

Kvinners forhold til det å ha sex med eksempelvis to menn, tror jeg kan knyttes til kultur og tid. Hvilken kultur og hva slags religion som utøves har stor påvirkning på kvinners muligheter innenfor seksualitet. 

Tid fordi det i kulturer som utvikkler seg i takt med menneskene, foregår det også en seksuell frigjøring.

Så dersom jeg skal si noe om hvorfor kvinner synes sex med flere menn er spennende, handler det særlig om tre forhold særlig, sier min kone. Kvinner får i større grad «lov til» å nyte sin egen seksualitet enn før, og gjør det.

Og, følger hun opp. Når en mann har fått orgasme tar det en stund før han er klar igjen. Da er det jo fint å ha en til å ty til – dobbelt så moro. Variasjon er deilig, og en annen mann kan by på flere aspekter av dette under en seksualakt.

Er det ikke også interessant å spørre hvorfor ikke?

Hvorfor skal lyster undertrykkes? Hvorfor skal vi føle at noe ikke er greit dersom vi som partnere har et ønske om å leve ut en seksuell fantasi?

Religion har vært ansvarlig for fryktelige hendelser gjennom historien. Religion har vært og er fremdeles sterke påvirkerne for hvordan folk skulle og skal leve livene sine. 

I denne sammenhengen har religionen også dyrket frem et negativt kvinnesyn som fremdeles preger oss.

Så selv i dag, hos mennesker som absolutt ikke er kristne, etterleves et normativ som ble påtvunget befolkningen langt tilbake i tid av de fanatisk religiøse. Mange stiller ikke spørsmål med

Vi er styrt av et livsstilsregime som har påvirket og styrt oss i århundrer. Som en regelbok forteller normene oss hvordan vi kan og ikke kan leve livene våre.

Det kan også være at mange skyver normene foran seg. Moralen blir en forklaring på spørsmålet om hvorfor ikke. I realiteten er det kanskje mangel på trygghet, sjalusi, og frykt som er egentlige årsaker til at mange avstår.

Hvordan eliminerer man sjulusi når man skal ha trekant med dama si?

Sjalusi er en sterk kraft. Det er relativt sett få menn som setter pris på at kjæreste eller kone også liker andre menn. Menn har en tendens til å ta ut skilsmisse ved utroskap, der kvinner ofte har lettere for å tilgi. 

Det er noen evolusjonære årsaker til dette også, men vi holder det historiske bakteppet utenfor akkurat her.

Det stiller seg litt annerledes når man åpent inviterer en mann inn i sexlivet til en bestående relasjon. Menn kan være tilbøyelige til lettere å overvinne sjalusi og vonde følelser når man er i en trekant med dama si. 

Men fremdeles er det sterke følelser i sving. Det er viktig å la den praktiske gjennomføringen vente til sjalusien er grundig bearbeidet.

Til syvende og sist vet man ikke hvordan man vil reagere, før det hele åpenbarer seg i form av en nakenmannskropp som forlyster seg med kjæresten. Det er en god ide å tørrtrene på scenariet i hodet sitt lenge nok til at man føler god trygghet for at det skal gå bra.
 
Noen klarer ikke å fjerne sjalusifølelser. Da er trekant med dama scenarier utelukket i mine øyne. Et forhold vil mest sannsynlig havarere om man til tross for sjalusifølelser gjennomfører dette. Modning, intern kommunikasjon og egenrefleksjon er helt sentralt i denne prosessen.
 

Dersom trekant med dama konseptet skal kunne gjennomføres, er hun en viktig støttespiller for deg som mann. Hun må forstå hva slags kvaler du som mann må overvinne. 

Hun må utrykke sine følelser for deg og skape trygghet for at hennes ønsker for slike seanser kun handler om dobbel nytelse og ikke at hun kan finne på å forelske seg i en annen.

La henne betrygge deg.

En slik garanti har du aldri uansett, men det at hun bruker tid på å betrygge deg om hennes egne følelser og hvor hun står vil ha stor betydning for din prosess i å distansere deg fra sjalusifølelser.
 
Mest sannsynlig har hun hatt sex med andre menn før deg. Det er en fordel at din kvinne har erfaring og er både vet hva hun vil og er i stand til å formidle følelser rundt dette på en god måte. Hun bør være like reflektert rundt denne situasjonen som deg.
 
Dvel litt ved dette – hun har hatt sex med flere andre menn. Forskjellen nå er at du inviterer en mann til trekant med dama di, og faktisk kan ende opp med å se hennes nytelse gitt av en annen mann.
 
For å bearbeide sjalusi er det åpenbart viktig å se for seg ulike scenarier som kan oppstå, for eksempel at dere to menn kommer borti hverandre.
 
Hva om hun virkelig nyter den andre mannens elskovskunster? Hva om han har større penis enn deg? Vil hun like den bedre enn din? 

Det er et typisk mannespørsmål – kvinner er ofte ikke penisfokusert i nærheten av samme grad som menn er det. Du må likevel ha et forhold til saken og helst svare, nei, det går greit på spørsmålet.

Du ser kjæresten din nyte en annen mann – er du virkelig klar for dette synet, eller bør det bare fortsette å være en fantasi?

Følelser du må takle

Foran et trekant med dama sceanario vil hun pynte seg og gjøre seg flid med både utseende og valg av undertøy. 

Dette har du sett henne gjøre mange ganger, men forskjellen denne gangen er at hun gjør seg lekker for en annen mann også. Takler du dette?

I en situasjon der dere har sex kan nytelse uttrykkes på mange måter. Hun kan rope ut i ekstase, og hun kan verbalt uttrykke sexgleden med både lyder og prat. 

Hva om hun uttrykker sin begeistring over den andre mannens penis og hennes opplevelse av å ha den inni seg? Igjen, igjen og igjen. Går det fremdeles greit for deg som mann?

En seanse med sex kan ikke planlegges, du kan bare være forberedt. Husk at det er en mann til i bildet som også har tanker og meninger og vaner når det gjelder gjennomføring av samleier. 

Det er lett å glemme mannen som frem til nå kun har vært en fantasifigur.

Sørg for at kjemitimen beskrevet nedenfor sørger for at dere stiller spørsmål og finner ut mest mulig om hvordan tenker som sexpartner. 

Tenker han bare på seg seøv, eller han svært opptatt av å tilpasse seg åg by på seg og gi henne nytelse? To veldig forskjellige måter å tenke på som kan avgjøre om han er noe for dere eller ikke.

Husk at du som mann kan kontrollere hele prosessen.

Dere må begge ha lyst til å invitere en fremmed mann til trekant med dama scenario, det er selvsagt. Men nøyaktig hvem det skal bli må du like mye som henne bestemme. 

Du skal ikke på noen måte føle deg truet eller underlegen av den mannen som inviteres til trekant med dama di. Det handler om å finne en som har en personlighet som passer med din og som samtidig innfrir hennes ønsker til en ekstra elsker.

 
Dersom dere bruker en online datingtjeneste som sexdaters.no til å finne flere sexpartnere, har dere rikelig med anledning til å se på bilder, chatte med kandidater og diskutere internt før dere tar beslutningen.
 
Å se på profilerog skrive frem og tilbake med mulige sexpartnere, er også en god måte for deg som mann i forholdet å kjenne på følelsene som kommer når det er såpass tett på i realisering.
 
Du kan kansellere dette dersom det oppleves som vanskelig, og det bør dere snakke om helt i starten av diskusjonen om ditt trekant med dama ønske (eller var det kanskje hennes?) Hun må forstå at dette kan være vanskelig for deg som mann og uten videre akseptere at du trekker deg.
 

Når dere har funnet en god kandidat, er det et godt råd å møtes. En ting er hva han har skrevet i profil og meldinger. En helt annen oppfatning kan dannes av personen når dere møtes. 

Kjemitime på et passende sted burde være obligatorisk. Der luker dere vekk siste gram av tvil. Eller lar tvilen 
komme ham til gode, alt ettersom. La være dersom dere er litt i tvil!

Hva tenker min kone om trekant?

Dobbel nytelse, variasjon, lengre elskovsstunder. Tre argumenter hos kvinner som liker å ha trekant.
 
Som mann må man jo innse at når vi har fått en utløsning, så tar det litt tid (som regel en time eller litt mer) før vi er klare igjen. Opphisselsen kan dessuten i runde to være litt mindre enn da man klatret opp i sengen før første runde.
 
Så ja, en ekstra mann kan for hennes del være deilig fordi en annen kan ta henne når den første har tømt seg. Og klarer begge mennene to eller flere runder, vil mange kvinner synes dette er helt strålende.
 
Ikke ta det som et signal om at dette er noe for alle kvinner eller at alle kvinner har behov for en endeløs rekke med orgasmer. Kvinner er like forskjellige som menn og har ulike seksuelle preferanser.
 
To menn betyr jo for hennes del, at hun kan forlyste seg med to kropper. Det gir rett og slett en helt spekter med flere muligheter for seksuell utfoldelse. For alle parter må jeg tilføye.
 
Her kan en mann lett gå i felle og tenke at hun må ha flere menn for å bli tilfredsstilt, eller at hun like den andre bedre. Tenk grundig over disse tingene. Fremfor alt vil du finne eller ikke finne, trygghet gjennom mange samtaler med din kjæreste.

Hvorfor vil en mann ha trekant med dama?

Mannen utsetter seg jo for potensielt mange vanskelige følelser. Å kunne svare på spørsmålet om hvorfor man likevel vil gjennomføre dette er viktig.
 
De dypere årsakene kan knyttes til mannens instinkter formet gjennom årtusener med evolusjon. 

Den mer overfladiske og moderne årsaken, handler om opphisselse i det å se sin kjæreste bli tatt av en annen. Det er som en levende pornofilm som mange menn finner svært tiltrekkende.
 
Det blir opp til den enkelte å finne sin vei, og jeg håper mine synspunkter, tanker og innspill har gitt deg noe å tenke på. 

Jeg selv har kommet til et punkt hvor det følelsesmessig fungerer bra, og samtidig beriker både mitt og hennes sexliv. Mye takket være mange og lange diskusjoner med min kone. Vi har tatt tiden til hjelp.

Hvorfor vil et par ha trekant?

Ofte forklares det ut i fra ønsker om mer krydder i et sexliv som kanskje har hatt livligere tider. 

Men også svært sex-aktive forhold prøver lykken med trekant. Rett og slett fordi sexlysten er stor hos begge og begge opphisses av tanken.

Hvem det passer for og ikke er vanskelig å uttale seg om. Det viktige er uansett å kommunisere bredt og godt rundt tematikken. 

En situasjon der forholdet ikke har det bra, burde etter min mening ikke være et utgangspunkt for å prøve trekant. Da er sjansen stor for at vanskelige følelser dukker opp.

Personlig synes jeg en trekant med dama er utrolig spennende og deilig. Det piffer opp både sexliv og samliv på flere måter, også utenfor senga. 

Også i senga men uten en tredjemann. Å snakke om erfaringene med tredjemann når bare vi har sex er også opphissende.

Lykke til.

Tre men ikke trekant.

En variant av to menn og en dame i en trekant, er at mannen i et forhold lar henne ha sex med en annen mann. Enten når han selv er tilstede men ikke deltagende, eller ved at hun er ute på egenhånd.
 
Dette kalles cuckolding og regnes som en fetisj. Selve aktiviteten har et ydmykende formål fordi han gjennom dette oppnår opphisselse. Ydmykelsen kombineres med nytelse i å se hennes nytelse sammen med en annen.

Norges største dating og sexblogg

page69.no er et livsstilsmagasin som har sitt innholdsfokus knyttet til menneskers seksualitet, men særlig knyttet til sex og erotikk og uavhengig om man er singel eller i et forhold.

Det innebærer at vi jobber med mange spennende temaer som angår alle, for seksualitet er noe vi alle har. Velkommen.