Skip to content
MIndfulness for bedre seksuell helse

Stress gjerne, men sørg for at du også har en indre ro. Her er alt du behøver å vite om mindfulness.

Krav, plikter, oppgaver og gjøremål. Hverdagen kan oppleves masete og stressende. Vedvarende stresstilstander påvirker søvn, konsentrasjon, seksuell og mental helse på flere vis. Mindfulness kan være ett av flere virkemidler når livet blir for hektisk og vanskelig.

Facebook

Del gjerne saken på Facebook

Den viktige balansen

Bevisst og ubevisst, vi mennesker har ulike behov som kan deles opp i hovedområder som; Fysiologiske behov, trygghetsbehov, behov for annerkjennelse og behov for selvrealisering.

Fysiologiske behov er de grunnleggende behovene, og representerer overlevelse og reproduksjon. Mat og drikke, varme og sex plasseres i denne kategorien.

Trygghetsbehov representeres gjennom behov for orden og stabilitet, ressurser, helse og beskyttelse. Her finner vi behovet for å sikre kontroll over våre liv.

Våre sosiale behov handler om vårt ønske om og behov for selskap med andre mennesker. Vi behøver å kunne kommunisere med andre, oppleve vennskap og kjærlighet, og å være en del av samfunnet og tilhøre grupper.

Vi mennesker har også i stor grad behov for annerkjennelse. Både selvfølelse og selvrespekt er viktig for oss, det å være verdsatt, oppleve prestisje, og å skille oss positivt ut i vår gruppe.

Ikke minst har vi mennesker selvrealiseringsbehov. Kanskje er dette området som er vanskeligst for oss, for her ligger mål og ambisjoner som ikke alltid lar seg gjennomføre eller oppnå. Andre behov i denne kategorien handler om å utvikle talenter og utføre vårt arbeid – behov som knyttes til moralsk og åndelig/spirituell utvikling.

Vi går vanligvis ikke rundt med en sterk bevissthet om de ulike behovene. Ikke på alle i det minste. Et menneske kan ha sterke behov for å realisere seg selv, uten å reflektere over hvorfor dette er så viktig. Hva er det man dypest sett ønsker å oppnå, og er prisen verdt å betale, i forhold til andre behov som kanskje må vike over lengere tid. 

Å kjenne til og forstå behovene sine er både nødvendig og viktig for oss. Men det er også viktig å forstå at det må være en balanse mellom behovene. Fokuserer man utelukkende på et av behovene vil det gå dårlig med oss. De fleste av oss vil merke det når det har oppstått ubalanse. Ofte vil man også klare å spore årsaken til ubalansen, og teoretisk kunne gi seg selv muligheten til endring.

Hva er mindfulness?

Vi er flinke til å fylle hverdagen med aktiviteter, oppgaver og gjøremål. Når det blir for mye utvikles det negativt stress som kan føre med seg ulike uheldige konsekvenser. Det er eksempelvis vanskelig å tenke på sex og positive samlivsaktiviteter, dersom økonomisk bekymring preger hverdagen. 

Vi kan forstå hva som skaper problemer og bekymringer, selv om det ikke alltid er enkelt å endre på situasjonen. Mindfulness kan sees på som en metode der man gir seg selv muligheten til å både se behovene, og i større grad gi seg selv indre ressurser til å ivareta det enkelte behovet.

Mindfulness handler om tilstedeværelse og oppmerksomhet. Å kunne koble seg på øyeblikket. Veldig ofte omtales det også som en effektiv praksis eller metode som reduserer stress, angst eller depresjon. Kjenner man på hva som skjer her og nå, kan ikke hjernen være full av andre tanker.

Enkelt sagt handler det derfor om å trene på å være i det som er. Det skaper en indre ro, og stress kan slippe taket. Når man lærer seg teknikkene og opplever ro, vil man også bli flinkere til å prioritere innholdet i hverdagen og dermed redusere følelsen av stress.

Mindfulness er en god tilnærming for å bedre ulike sykdoms- og stresstilstander. Men det er noe mer enn det også, og behøver ikke praktiseres først når man har fått en dårlig tilstand. Det kan og bør være en livsstil – mindfull living. Det kan gi en vedvarende indre ro gjennom aksept for livet som er, og evne og tid til å reflektere og være vennlig oppmerksom på dagen i dag.

Med indre ro og lave nivåer av stress, har vi et godt utgangspunkt for å kunne sortere tanker, utfordringer  og bekymringer. Vi kan lettere identifisere hvor skoen trykker og hva som bør gjøres for å skape endring eller bedring av en situasjon. Ettersom vi mestrer å skape stadig bedre balanse i livet og våre ulike behov, vil vi stadig utvikle denne evnen og øke selvbevisstheten.

Det handler om å sørge for at tankene ikke vandrer bakover eller fremover i tid. Vår oppmerksomhet kan lett bli opptatt av grubling og bekymringer, over noe som har skjedd eller som skal skje. Er man derimot tilstede her og nå, vil opplevelsene bli sterkere og tankene flyte naturlig.

Mindfulness kan brukes aktivt som metode for å redusere stress og bekyrminger, men det kan like gjerne være en del av en livsstil der ro aktivt søkes. Det er tross alt ikke alle som har stressende dager, noen er faktisk flinke til å finne balanse mellom de ulike behovene og ikke fylle dagen med viktige gjøremål.

Eksempler som forklarer mindfulness

Noe så enkelt som å gå i skogen kan gi en fin ro og gjøre sinnet klart for andre oppgaver. La hjernen prosessere lyder, lukter, farger og atmosfære. Da er du i en mindfull tilstand – du er koblet på i øyeblikket.

Ofte kan man oppleve at man er litt ut og inn av eventuelle utfordringer i livet, og det å være koblet på her og nå. Det krever litt trening å koble ut bekymringer når man går seg en tur, men når man først opplever roen og den økte evnen til å håndtere bekrymringer på bedre måter, blir det lettere og lettere. En slik daglig tur kan være ekstremt effektfullt.

Man kan oppnå lignende effekter gjennom meditasjon, men man mister et viktig element, og det er bevegelse og bruk av sansene som aktiveres ute i naturen. Meditasjon er forøvrig en ypperlig metode for å skape ro og oversikt på samme måte som mindfulness.

Å leve mindfullt kan også handle om å ha meningsfulle sosiale sammenkomster. Det er ofte i møte med andre man får inspirasjon, mot, korrigeringer, hjelp, støtte, varme, omtanke, kjærlighet og andre fysiologiske og mentale behov dekket.

Sosialt liv støtter noen av våre fundamentale behov som å føle seg verdsatt, å være en del av en gruppe – viktige sosiale behov som når dekket bidrar til en opplevelse av mindfulness. Sosiale sammenkomster kan også bidra til at ulike behov for annerkjennelse dekkes.

Å være mindfull kan like gjerne handle om å sette av tid til seg selv på andre vis enn å være sosial eller å gå turer. Enten det er å sitte og lese avisen på en kafe, trene, lese, eller å ligge en time i badekaret. Litt alenetid gir rom for refleksjon eller om så, avstand til en ellers travel hverdag fordi man  verken ser bakover eller fremover i tid.. 

Helsemessige effekter av mindfulness

Praktisering av mindfulness fører beviselig til bedre helse på flere måter. Stressreduksjon er kanskje den viktigste, fordi dette også gir evne til positivt å forholde seg til livet på en mer hensiktsmessig måte.

Mindfulness utvikler også emosjonell intelligens. en generell økning i livskvalitet, og mestringsfølelse som leder til bedre selvfølelse. Mindfulness brukes som metode for angst, depresjon og kronisk trøtthetssyndrom for å nevne noe.

Mindfulness trening påvirker det parasympatiske nervesystemet og det blir produsert ro- og lykkehormoner (oxytocin, seratonin, melatonin).

Mindfulness har vist seg å direkte påvirke områdene i hjernen som regulerer følelser. Det er også vist at det skjer det endringer i gener som motvirker stress, betennelser og aldring. Det er også påvist endringer i pannelapp og hjernestamme, som er de områdene som kontrollerer konsentrasjon, hjertet, pust samt evnen til å bekjempe sykdommer.

Møter veggen før de søker hjelp

Kari Dahl Gullikstad er helsecoach og er sertifisert mindfulness instruktør, og hjelper sine kunder til bedre stresshåndtering gjennom blant annet mindfulness.
 

Hvem søker hjelp for å praktisere mindfulness?

– Kvinner 40+ dominerer helt klart kundelisten, og de fleste søker ikke hjelp før de har møtt veggen.

Hvorfor tror du de venter så lenge?

– Det er flere årsaker, og en er fysiologisk. Den handler om at når vi mennesker er «på», når det sympatiske nervesystemet er aktivert, er det rett og slett vanskeligere å slå «av». Stress avler mer stress fordi vi er på etterskudd. Det kan utvikle seg til å bli en livsstil å alltid ha lite tid når hverdagen er full av aktiviteter, oppgaver og gjøremål.

– Så har vi psykologiske årsaker og ulike former for press. Det stilles høye krav i arbeidslivet både i løpet av og utenfor arbeidstid, det stilles sosiale krav, og i tillegg har man kanskje barn som skal hentes og bringes ved siden av egne fritidsaktiviteter. Samlet sett blir det lite egentid der man kan slappe av uten å måtte forholde seg til noe som helst.

- Og da kommer noen av dem hit?

– Ja, dessverre går altfor mange altfor lenge før de får hjelp. Noen synes det er et nederlag å søke hjelp. De er vant til å prestere og klare alt selv hele tiden. Og det er jo slik at vi mennesker klarer å leve lenge med ubalanse, og mange tenker nok at de vil komme over kneika.
 

Men så går tiden og man finner aldri tid til å være avkoblet. Og når man har stress over tid, produseres heller ikke de gode hormonene serotonin, oksytosin og melatonin. Man kan etter hvert føle seg tom, og depresjonen er ikke langt unna.

- Hvordan møter du dine kunder når de kommer?

– Vi snakker om stresset, plagene de opplever og hva som skjer i kroppen. Vi snakker om filosofien rundt mindfulness, og vi kartlegger hvordan stress-situasjonene påvirker og ser ut for kunden. For ofte handler det om håndtering av akkurat disse situasjonene.
 
– Å innse at noe må gjøres er det første viktige skrittet i en bevisstgjøringsprosess. Og veldig ofte kan jeg hjelpe kundene frem til en betydelig stressreduksjon i løpet av noen få samtaler. Når vi prater sammen, gjør jeg kunden bevisst hva som foregår i kroppen. Vi jobber med metoder der mindfulness kommer i kontakt med det parasympatiske nervesystemet – det som gjør at vi kan slå av stresstilstanden.
 

– Etterhvert kommer vi inn på organisering av hverdagen. Etter min erfaring er det ofte der jeg finner årsaken til stress. Ved å organisere seg bedre kan vi mennesker få bedre oversikt og kontroll på oppgaver og gjøremål. Bare det å sette av litt tid til å planlegge neste dag kan gjøre mye for å ha færre tanker som konstant surrer rundt i hodet.

Og som Bill Gates så treffende sier: Du må velge et antall ting hjernen din kan få arbeide med. Du må bestemme deg for hva du skal bry deg med eller om. Alt annet skal ikke oppta hjernen.

- Hva slags forventninger har kundene dine når de møter deg?

– Det er mange som kommer hit med forhåpninger om en rask og effektiv behandling og forventer at de går herfra veldig rolige. Litt i tråd med den effektiviteten som kreves av mange der ute.

– Det beste er imidlertid å komme til timene uten slike forventninger. Alt her handler om å hjelpe kundene til å finne ro. Jeg lærer mine kunder til forståelse av hva som skjer i kropp og sinn. Jeg bidrar til å skape en indre ro der de selv bedre kan se hva som bør gjøres for å skape endringene som må til.

– Vi snakker også mye om det å observere tankene. La de fare forbi. Ha fokus på en ting av gangen. Når man er stresset, har man ofte mange tanker som vil ha oppmerksomhet samtidig.
 
– En tanke dukker opp og vi hopper på den. Så dukker enda en tanke opp og vi kaster oss over den også. Når vi har bekymringer, lite tid, mange aktiviteter og gjøremål, jobber hjernen vår på spreng for å holde styr på alle tankene. Alt dette skjer mens vi også holder på med øyeblikket, jobben vår, trening, kjører barn hit og dit og så videre.
 
– Jeg begynner med teknikker som får kunden til å fokusere på en ting av gangen. Vi rydder hjernen for alt annet, slik at det skapes plass til ro og overblikk.

- Det er et mangfold av metoder og teknikker der ute. Hvor plasseres mindfulness i kjeden av virkemidler mot stress?

– Stress, angst eller depresjon kan ha mange ulike årsaker, og det er innlysende at det alltid vil være viktig å bearbeide årsaker og ikke kun symptomer. Du kan få massasje mot muskelspenninger hos en av fysioterapeutene her på Apexklinikken. Men det i seg selv gjør ingenting med årsaken til at du opplever slike muskelspenninger.
 
– Her kommer vår tverrfaglige styrke inn i bildet. Fysioterapeuten kan sende kunden rett over gangen til en time hos meg, hvor vi kan samtale om årsaker og bearbeide disse. Men det kan hende kunden har behov for en annen type samtalepartner også, for eksempel en psykolog som også er tilgjengelig hos oss.
 
– En bakgrunn for stress eller angst kan være et traume eller noe annet dypereliggende. Og da vil vi kunne involvere relevante fagfelt for å behandle. Apexklinikken tenker og arbeider helhetlig fordi et menneske er komplekst og fordi det ofte er sammensatte problemstilinger vi befatter oss med.
 

– Mindfulness tilnærmer seg eksempelvis stress, angst eller depresjon gjennom meditasjon, kroppsskanning og samtaler. Dette handler derfor ikke utelukkende om teknikk. Det handler i stor grad om å forstå seg selv litt bedre, og hvordan mindfulness fungerer. Som terapeut vil jeg gjennom samtaler bli bedre kjent med kundens liv. Kunnskapen blir et grunnlag for å veilede kunden til bedre strukturering av hverdagen.

– Å være oppmerksom på pusten er en enkel måte å forankre seg i øyeblikket. Man får et lett innadvendt fokus og blokkerer andre tanker fra å ta oppmerksomhet. Mindfulness har ingen aktiv tilnærming til pust eller pusteteknikk. Den bare er der. Det handler om å sette fokus på pust for å utelukke stresstankene.

- Du nevnte dette med organisering av hverdagen som et viktig tema, men av natur har ikke alle den samme evnen til å være strukturerte. Hvordan hjelper du disse å organisere seg bedre?

– Mindfulness i seg selv vil hjelpe på fokus og prioriteringer. I tillegg er jeg en samtalepartner i forhold til organisering ved konkret å hjelpe til strukturering. Vi går igjennom dags-, uke- og helgeplaner. Og da må selvsagt tid til å praktisere mindfulness øvelser og egentid inn i planen.

- Du nevnte bodyscanning. Hva er dette og hvordan foregår det?

– Vi starter med at kunden legger seg behagelig til rette på benken her. Så fokuserer vi på hver enkelt kroppsdel fra tå til hode. Vi jobber oss metodisk gjennom hele kroppen og gjør på den måten hjernen i stand til å la tankene flyte fritt.

– Du kan prøve selv. Reis deg, ta av skoene og observer hvordan føttende dine føler underlaget du står på. Hvert punkt under foten har et ulikt trykk mot gulvet og dette registrerer hjernen din. Når du observerer og kjenner på dette, kan du både registrere og beskrive følelsen. Har du andre tanker i hodet nå?

– Etter en stund vil kunden ha en helt annen ro og vil kjenne hvor godt det er å ha det stillere på innsiden. Da er motivasjonen større for å implementere dette som en livsstil. Noe som vil kunne gi positive ringvirkninger på mange plan!

- Du har vært innom det å leve mindfult. Kan du utdype dette litt?

– Jeg hjelper kunden til å leve mer i pakt med seg selv. Hjelper dem til å få overblikk, kontroll og styring slik at hverdagen oppleves mer håndterbar ut i fra hvem man er.

– Når man organiserer sin egen hverdag på en bedre måte får man også mer ro, og automatisk begynner man å ta mer hensyn til seg selv. Det gjør at man også endrer seg selv i relasjon med andre. En roligere utgave av seg selv møter verden.

– Kunden blir flinkere og mer selektiv i forhold til hva hverdagen skal fylles med. Når man finner ro i seg selv, er det lettere å søke tilbake til denne tilstanden når man står i travle situasjoner.

– Det er mange måter å leve mindfullt på. Nesten alt man gjør i hverdagen kan faktisk gjøres på en mindfull måte. Det handler mer om tempo enn handling.

– Man kan gå en tur raskt eller mindfullt. Tenk deg en skogstur der du er omgitt av lyder og lukter. Å observere alt rundt deg og ta det inn, og la kroppen registrere opplevelsene, sender hjernen rett på ferie fra tankekaoset. En halvtimes gåtur i naturen er 100 % terapi når man gjør det i et rolig tempo og er tilstede i øyeblikket med alle sansene sine.

- Det tar litt mer tid å leve mindfult?

– Nettopp! Ved å være mer i øyeblikket blir det også mer kvalitet på det man gjør her og nå, i tillegg til at du jo reduserer stressnivået. Mer kvalitet enten det er relatert til oppgaver på arbeidsplassen, i samvær med familie og venner, eller hva som helst annet.

– Det du tenker på som å bruke mer tid kan faktisk bidra til at du blir mer og ikke mindre effektiv på andre områder. Dette skjer fordi du blir flinkere til å organisere og prioritere innholdet i hverdagen og livet.

- Du nevnte angst og depresjoner. Er mindfulness-trening en relevant tilnærming også her?

– Ja, som nevnt kan det være et sammensatt bilde bak slike tilstander. Oppgaven for oss her på Apexklinikken blir å gå inn i kundens liv for å forstå årsaksforholdene, som skaper situasjonen personen står i. Vår styrke er det tverrfaglige fagmiljøet som gjør at flere kan involveres ved behov.

– Samtidig vil jeg si at mindfulness kan ha stor betydning for alle uansett tilstand. Det å ha ro i sinnet er det beste utgangspunktet for vår helse uansett hva det er snakk om.

- Du sa at det er kvinner som dominerer kundelisten din, men hva med menn? Opplever ikke de behov for hjelp i samme grad?

– Menn er ofte ikke like flinke til å ta hensyn til seg selv og egen helse. Behovet er absolutt tilstede, men de er flinkere til å skyve på problemet. Ofte helt til det har utviklet seg til et større problem.

– Men de er ikke mindre flinke når de først kommer hit. Jeg har kurert angst hos menn på bare tre møter, og jeg opplever at menn generelt går inn i tematikken like dedikert som kvinner, avslutter Kari Dahl Gullikstad.

Facebook

Del gjerne saken på Facebook

Siste artikler

page69

Å ta vare på seg selv er et godt utgangspunkt for å leve livet. Når vi er tilfredse i egen kropp og eget liv, kan vi dessuten være en positiv kraft også for verden rundt oss. page69.no inspirerer og formidler kunnskap om seksualitet, seksuell helse, seksuell fitness sex og relasjoner, kink og fetisjisme, samt etablering av parforhold via dating.