Skip to content

Lovende seksuell match, eller er dere på hver deres øy? Dette er en viktig ting å finne ut av for mange når man dater en ny og mulig livspartner.

Evolusjon og naturlig seleksjon har over tid gitt oss moderne mennesker en instinktiv seksuell kraft. Vi er etterkommere av dem som hadde sex og førte sine gener, og indirekte sine strategier, videre. Vi er fremdeles styrt av disse ubevisste instinktene om å reprodusere våre gener, men i dag er sex like mye en del av et samspill mellom mennesker der nytelse står i sentrum.

Å "date" handler også i stor grad om å finne en som matcher seksuelt.

Seksuell match | Hvor godt passer dere sammen seksuelt?Den første fasen er den spennende fasen der man møter ulike mennesker, utforsker og vurderer. Tiden der man går på date og leter etter den rette. 

Den neste fasen er der man utvikler følelser for et annet mennesker, blir stadig mer forelsket og glemmer verden rundt seg.

Det er vanlig at perioden med forelskelse varer ca 3 måneder. Deretter siger man langsomt tilbake til en mer normal hverdag. Forholdet går over i en tredje fase. 

Det er ofte rundt disse tider mange finner ut om forholdet er verdt å satse på eller ikke. Man har hatt tid nok til å finne svar på spørsmål som er viktig for hver enkelt.

Et av de viktigste spørsmålene man bør finne svar på, er hvor god seksuell match man har med sin nye partner. Seksuell frustrasjon lenger frem i forholdets løp er ikke en god ting.

Sannhetens øyeblikk når plaggene faller for første gang?

En del av prosessen med å finne den rette, handler om å finne ut hvordan man passer sammen seksuelt. Man kan like en person enormt godt, men finne ut at seksuell match ikke er så god. Noen går likevel videre og tenker at det viktige tross alt, er alle de gode egenskapene personen har. Men er dette en god strategi?

Man kan også finne en person som man har eksplosiv sex med, hinsides alle tidligere opplevelser og som er en perfekt seksuell match. Personen er morsom, livlig og sjarmerende. Underliggende og mindre gode egenskaper kan være skjult bak en sterk og tilsynelatende perfekt fasade. Etterhvert som forholdet utvikles har kanskje den ene behov for noe mer landfast og seriøst. 

Seksuell match | Hvor godt passer dere sammen seksuelt?Viktige verdier skal forenes i et forhold. For eksempel økonomi, seksualitet, barneoppdragelse, livsstil og interesser. Emosjonell intelligens og intellekt skal stemme etter et fint glidelås prinsipp. 

Ingen finner en partner der alt stemmer 100%, og det vil åpenbare seg for de fleste etterhvert som tiden går. Når viktige verdier ikke forenes, vil forholdet ofte få det parterapeuter kaller en betennelse. Dette gjelder som regel særlig innenfor seksuallivet. Seksuelle behov kommer til uttrykk på ulike måter. Og er man i et forhold der seksuell match er dårlig, kan frustrasjonen vises i mange former. Utroskap er bare en av dem.

Det tar litt tid å finne ut av hverandre på det seksuelle plan. Og man bør gi det noe tid, for innledningsvis i et forhold er det mange faktor som spiller inn på den seksuelle kvaliteten. En helt avgjørende faktor er hvor godt dere kan samtale om sex og seksualitet (tips: delta på den årlige nytfestivalen i Oslo eller Bergen.) For det er kun gjennom samtale uten fordommer og begrensninger at man kan utforske parforholdets og den andres seksualitet. 

Man kan plukke opp mange viktige signaler de første gangene man har sex, men man behøver ikke la det være avgjørende. Er sex veldig viktig i ens liv, bør man utforske den andres lyst og evne til å samtale om dypt personlige ting knyttet til seksualitet.

Hvordan finne ut hvor godt man passer sammen seksuelt - på et tidlig stadium?

Sentralt i et forhold vil alltid være evnen til å kunne samtale. Også om seksuell match og synspunkter på seksualitet og samliv. Grunnleggende er det viktig å kunne snakke om alt med like stor trygghet og selvfølgelighet. Sånn er det dessverre ikke i mange forhold. I samme øyeblikk man oppdager at man ikke åpent og konstruktivt kan adressere viktige samlivssaker, bør man stoppe opp og tenke seg om. For når man oppdager at det nye forholdet ikke har god nok takhøyde og åpenhet, styrer man sannsynligvis mot utfordringer. Skilsmissestatistikken taler sitt tydelige språk. 

Mange brudd kunne kanskje vært unngått dersom ikke bare hjertet, men også hjernen, var aktivt deltagende i den første tiden i forholdet.

Seksualitet reflekteres ofte over i andre personlige egenskaper. En som ikke synes det er viktig at sexen bør være variert og spennende, har kanskje lignende syn på andre sider i livet sitt. Og det er nok kvinner som opplever at dersom hun liker og nyter sex, kan hennes mannlige partner se på henne som lett på tråden og horete. Les saken vår om hore og madonna fenomenet.

Slike ubalanser handler ikke om rett eller galt. Enhver må finne sin sannhet men også finne seg i at den andre i forholdet har et annet syn. Det er viktig å ta med seg poenget over, om at ulike syn på viktige spørsmål gjerne dukker opp i andre sammenhenger også. Og har man ulike syn i viktige verdispørsmål, kan en slik ulikhet ofte bli for stor til at det er lurt å fortsette. Store ulikheter skaper ofte konflikter som er starten på et brudd.

Har partneren evne til ha trygge, dype og nyanserte samtaler? Er partneren åpen? Med evne til å skape trygge rammer og fleksibilitet? Alle er gode spørsmål for å utforske et annet menneske. Men utforsking skal være morsomt, spennende og utviklende på gode måter. Se bare nedenfor hva vi fant som en morsom match-test.

Seksuell match - Mojo upgrade

Mojo-upgrade består av en lang rekke med morsomme og avslørende spørsmål. Begge tar testen, slik at dere etterpå kan sammenligne og se hvor god seksuell match dere har.

Mojo upgrade - test seksuell match

Mojo-upgrade kan man på en morsom og uhøytidlig måte finne ut hvor godt man matcher med partneren på seksuelle lyster og interesser. Det handler ikke om å ta en slik test og felle en dom over forholdet. Bruk det heller som et spennende utgangspunkt å samtale om både likhet og ulikhet, og hva dere har lyst å prøve eller utforske mer.

At den ene kanskje ikke har lyst til å utforske bestemte seksuelle retninger, behøver aldeles ikke å bety at det ikke kan skje. Å utforske hverandre seksuelt betyr at man dykker inn i hverandres seksualitet og sammen finner ut hva som er godt, hva som er spennende men uprøvd. Men også hva slags hindre og barrierer som eksisterer i det andre mennesket, og hvorfor.

Dette er faktisk en veldig god måte å utforske hverandres seksualitet, fordi testen omfatter mange vanlige seksuelle fantasier og situasjoner. 

Husk at vi ikke alltid er 100 % sannferdige

Vi vet at tester og undersøkelser alltid har feilmarginer. Å utlevere seksuelle fantasier, lyster og preferanser faller ikke alle like lett for brystet. Derfor er en slik test som den over bare et utgangspunkt for å skape samtale. Å snakke om seksualitet kan være vanskelig, og er også en treningssak. 

Mange har behov for å føle seg frem i terrenget. Hvor trygg kan jeg være på at min partner tar imot det jeg sier på en god og trygg måte? Åpenhet ja, men å ha åpenhet med trygghet og tillit er helt avgjørende. 

Dersom dere tok mojo-testen helt i begynnelsen av forholdet, og gjentok dette tre år senere, ville dere sannsynligvis svart helt annerledes. Og derved også fått et annet matchresultat. Og resultatet kan gå begge veier til mer eller mindre match. Å bli bedre kjent betyr jo ikke automatisk at dere svarer friere og mer i samsvar med indre fantasier og ønsker. Det vil jo avhenge av at forholdet har utviklet seg på en måte der åpenhet både er naturlig og ønsket.

Poenget er å være klar over at den andre ikke nødvendigvis har vært 100 % ærlig i testen. Kanskje i frykt for hva den andre vil mene eller si dersom slike fantasier og drømmer blir synlige. Hva om den ene fantaserer om å ha en trekant? Man kan risikere at dette utløser en frykt og mistenksomhet hos den andre i parforholdet. Frykt for at partneren søker andre dersom han eller hun ikke har lyst å ha trekantsex. Det kan også rokke ved synet man har på den andre når slike fantasier kommer til overflaten. Og kanskje være begynnelsen på en kommende konflikt og et brudd. 

Å bli kjent med et annet menneske er sjeldent enkelt, men desto viktigere er det derfor at man tidlig i forholdet tør å berøre verdi-temaer som det kan være vanskelig å snakke om. Det er ofte i slike samtaler man finner the make or the break-temaene.

Seksuelle oppdagelser kan også føre til konflikter

Å oppdage uønskede sider hos hverandre kan føre til konflikter. Derfor er det et godt poeng at utforskningen tør å berøre grunnleggende temaer og verdispørsmål. Det er ikke alltid ytterpunkter i personligheter forenes på en bra måte.

Få temaer har vært gjenstand for flere konflikter og fordommer enn nettopp sex, selv i dagens moderne samfunn. Og konflikter med utgangspunkt i manglende seksuell match er også et problem i mange forhold. Ethvert individ har sin oppfatning, sin seksualitet og sin overbevisning om hvordan sex skal være. 

Når man oppdager ulikheter med partneren her, kan grunnleggende syn på den andre rokkes og utløse ødeleggende konflikter. Den beste måten å unngå en slik fremtid, er å forebygge gjennom utforsking og samtaler helt fra start i det nye forholdet.

Er det et sted det er fordelaktig å ha mer likhet enn ulikhet, er det innen sexlivet. Så avklar hvor god seksuell match dere har så tidlig som mulig!

page69

Å ta vare på seg selv er et godt utgangspunkt for å leve livet. Når vi er tilfredse i egen kropp og eget liv, kan vi dessuten være en positiv kraft også for verden rundt oss. page69.no inspirerer og formidler kunnskap om seksualitet, seksuell helse, seksuell fitness sex og relasjoner, kink og fetisjisme, samt etablering av parforhold via dating.