Skip to content

BDSM gir økt mental stabilitet i følge en amerikansk studie

Vil du like å ha total kontroll over et annet menneske? Eller tenner du på at en annen har den fulle kontrollen over deg? Kanskje er du da en potensiell utøver av BDSM?

Facebook

BDSM gir økt mental stabilitet i følge forskning

At BDSM gir økt mental stabilitet overrasker kanskje noen, men neppe de som er utøvere. Det er mye stigmatisme knyttet til BDSM. Myter og fordommer florerer. 

Psykiatrien må sies å ha et stort ansvar for dette. Forfatteren av den første SM-boken ble senere fengslet for kriminell sinnsykdom, og hans seksuelle praksis innen sadisme ansett som gal. Freud kalte senere nytelsen knyttet til sadomasochisme for nevrotisk. Så sent som i 1994 ble masochisme listet opp som en psykiatrisk lidelse.

Vi har ikke funnet ut hva slags funn psykiatrien gjennom historien mener skal dokumentere påstandene. Dette har i dag kanskje mest akademisk interesse. 

Nyere forskning (se nedenfor) har imidllertid funnet ut at BDSM-utøvere faktisk rapporterer færre problemer knyttet til sexlivet enn den generelle befolkningen. Praktisering av BDSM gir økt mental stabilitet!

Du kan lese hva BDSM er, litt historie, BDSM-disipliner, makt og dominans, og erotisk intensitet i vår introduksjon til BDSM.

Amerikansk studie på kjønns- og rolleforskjeller, seksuelle problemer, og seksuell tilfredsstillelse hos BDSM-utøvere

Et studie publisert i The Journal of Sex Medicine peker på at tidligere publiserte studier har påvist bedre psykisk helse hos mennesker som er involvert i bondage/disiplin, dominans/underkastelse, og sadisme/masochisme aktiviteter. 

Likevel er det få studier på egenskaper relatert til kjønn, rolle i BDSM-aktiviteter, seksuell funksjon og tilfredshet blant utøvere.

Målet med denne studien var å utforske nettopp aspekter knyttet til kjønns- og rolleforskjellene, utbredelse av problemer knyttet til sexlivet, samt seksuell tilfredsstillelse, hos BDSM-utøvere sammenlignet med befolkningen forøvrig.

En gruppe på 266 italienske samtykkende BDSM-deltakere (141 menn og 125 kvinner) ble rekruttert. Kontrollgruppen var sammensatt av 100 menn og 100 kvinner som ikke var vesentlig forskjellig fra BDSM-gruppen for de sosiodemografiske dataene.

Deltagerne i undersøkelsen rapporterte demografiske faktorer, noterte sine favorittaktiviteter og de vanligste BDSM-aktivitetene de var involvert i. De gjennomførte en seksuell tilfredshetsscanning, og gjorde en bedømming av sin seksuelle tilfredshet.

Gjennomsnittsalderen for BDSM-gruppen var 41 ± 9 år (innenfor området 18–74). 

Konklusjonen viste et variert syn på praksis, fantasier, regler og roller. Når det gjelder bekymringer rundt BDSM-aktiviteter (fantasier og atferd), rapporterte deltakerne om en veldig liten grad av problemer. 

De dominerende og såkalte switch-gruppene (switch-er kan være både domminante og underdanige) ser ut til å være generelt mest fornøyde, og mindre opptatt av seksualitet enn befolkningen generelt og den underdanige gruppen. Rollen i BDSM-aktiviteten var den eneste betydelige prediktoren for seksuell tilfredshet, og viste en middels effektstørrelse.

Resultatene fra denne og lignende studier kan være nyttige for å redusere stigmatisering.

Studiet ønsker å øke oppmerksomheten hos forskere og helsepersonell for temaet, og å forbedre omsorgen som gis til personer med spesifikke preferanser og atferd.

Andelen som praktiserer BDSM-elementer varierer i studier

Det finnes flere artikler som omtaler ulike studier som peker på hvor stor andel av befolkningen som praktiserer BDSM på ett eller annet nivå. Tallene varierer veldig, og dessverre mangler mange artikler referanse til forskningen som det henvises til.

Årsaken til den store variasjonen er nok flerdelt. Selve spørsmålsformuleringen i undersøkelser er den første faktoren. Dernest er det nevnt at det er stor forskjell på hva folk faktisk definerer som en BDSM-aktivitet. Studiene mangler kanskje en standard spørsmålene kan måles ut i fra. 

Det er ikke utenkelig at gamle stigmaer knyttet til BDSM også bidrar til folks oppfatning av hva som defineres som BDSM-aktiviteter. At BDSM-ere kler seg i sort, har en mørk og pervers personlighet, osv.

Det meste innen sex og seksualitet har vært utsatt for fordommer og fordømming gjennom historien. Nytelse i seg selv, orgasme, onani, oralsex, homofili, og analsex er noen eksempler på temaer som har vært sett på som sykelig. 

I tur og orden har disse tingene blitt normalisert. Både som følge av samfunnsendringer og også som følge av støtte i nyere og bedre forskningsmetoder.

Hvor mange som praktiserer BDSM i en eller annen form er såvidt vi vet ikke dokumentert i en stor nok undersøkelse. Det sies at det i USA er drøyt 5 % av befolkningen, andre mener at så mange som 20 % i større eller mindre grad bruker BDSM-elementer. 

Kanskje vi en gang får et svar. Inntil videre får vi nøye oss med å konkludere at BDSM kan være en spennende variasjon i folks sexliv. Man vet i hvert fall ikke før man har prøvd det ut. 

Når det er dokumentert at BDSM har positiv effekt på både mental helsetilstand og samlivet generelt, burde kanskje enda flere prøve. Generelt er vel lærdommen at det å være åpen og ærlig om sine seksuelle ønsker uansett forbedrer sexliv og seksuell helse.

Rollespilling kan gi fordeler for flere sider av et forhold

Åpenhet, tilstedeværelse og kommunikasjon er en nødvendighet for å rollespille med BDSM-aktiviteter. Disse faktorene vil åpenbart påvirke forholdet på andre måter også. Det å uttrykke hva man liker og hva man ønsker og fantaserer om i trygge rammer, bidrar til økt frihetsfølelse, følelse av respekt og tillit i forholdet. Det er også mindre viktig hva man kaller den erotiske leken. Rollespill kan ha mange former og uttrykk, les mer om rollespill her.
Facebook
Twitter

Andre saker

page69

Å ta vare på seg selv er et godt utgangspunkt for å leve livet. Når vi er tilfredse i egen kropp og eget liv, kan vi dessuten være en positiv kraft også for verden rundt oss. page69.no inspirerer og formidler kunnskap om seksualitet, seksuell helse, seksuell fitness sex og relasjoner, kink og fetisjisme, samt etablering av parforhold via dating.